ОшМУнун ДКжУБББ нун стоматология адистиктер болумунун клиникалык жетекчилери клиникалык ординаторлордун иш ордулары менен таанышып,аларга кундолук,ННПН,мини-КОФ, ФООК толтуруу боюнча уйротуу семинарларын откорушту.

2023-11-09 16:00:30 16

Ошондой эле клиникалык насаатчылар менен семинар сабактарын жаны инновациялык ыкмада уйротуу жана баалоонун турлору боюнча (TBL,CBL,PBL) тренинг уюштуруп келишти.