ОшМунун ДКжУБББ нун педиатриялык адистиктерине билим беүү программаларынын клиникалык ординатору Сузак ЦОВП базасында иш үстүндө.

2023-11-14 16:10:05 9